Obec Zlatná na Ostrove
obecZlatná na Ostrove

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 4. 2024

Nájomná zmluva na hrobové miesto

B693

50,00 EUR

Katarína Tóthová

Obec Zlatná na Ostrove

15. 4. 2024

Zmluva o výpožičke

ZoV 1/2024

0,00 EUR

SZAB STAV s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

11. 4. 2024

Nájomná zmluva na hrobové miesto

A177

10,00 EUR

Viera Mikosová

Obec Zlatná na Ostrove

10. 4. 2024

Zmluva o výpožičke

ZoV 20/2024

0,00 EUR

Zoltán Vörös

Obec Zlatná na Ostrove

8. 4. 2024

Nájomná zmluva na hrobové miesto

B 452

50,00 EUR

Mária Prétorová

Obec Zlatná na Ostrove

4. 4. 2024

Zmluva o nájme futbalového ihriska s prírodnou trávnatou plochou

NZ č. 1/2024 FI

80,00 EUR

KFC Komárno

Obec Zlatná na Ostrove

23. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove v roku 2024

4/2024

700,00 EUR

Slovenský rybársky zväz - MsP Komárno

Obec Zlatná na Ostrove

20. 3. 2024

Nájomná zmluva na hrobové miesto

B 694

20,00 EUR

Júlia Baloghová

Obec Zlatná na Ostrove

20. 3. 2024

Nájomná zmluva na hrobové miesto

B 692

20,00 EUR

Alžbeta Víghová

Obec Zlatná na Ostrove

4. 3. 2024

Zmluva č. R02/2024/NZ/RP na umiestnenie tabule

č.R02/2024

1 500,00 EUR

VaTar IT Solutions s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

28. 2. 2024

Zmluva č. R01/2024/NZ/RP na umiestnenie tabule

č.R01/2024

1 600,00 EUR

Fezamont s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

27. 2. 2024

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

KZ N č.2/2023

765,90 EUR

Jozef Piroska a Alca Pirosková

Obec Zlatná na Ostrove

26. 2. 2024

Zmluva o vkladovom účte - termínovaný vklad

0000003126198191Z0017260224001

Neuvedené

VÚB,a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

26. 2. 2024

Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv

0000003114715091ZA68B260224001

Neuvedené

VÚB,a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

26. 2. 2024

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

audit 1/2024

2 000,00 EUR

Farkasová Juliana, Ing. - audítor

Obec Zlatná na Ostrove

14. 2. 2024

Nájomná zmluva na hrobové miesto

B 690

10,00 EUR

Ladislav Cingel

Obec Zlatná na Ostrove

7. 2. 2024

Nájomná zmluva na hrobové miesto

A 373

50,00 EUR

Edita Čentešová

Obec Zlatná na Ostrove

5. 2. 2024

Nájomná zmluva na hrobové miesto

A404

20,00 EUR

Ján Magda

Obec Zlatná na Ostrove

31. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove na I. polrok 2024

Dotácia č. 1/2024

3 942,00 EUR

Futbalový klub Zlatná na Ostrove

Obec Zlatná na Ostrove

31. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove na rok 2024

Dotácia č .3/2024

900,00 EUR

Občianske združenie Kóczán Mór

Obec Zlatná na Ostrove

31. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove na I. polrok 2024

Dotácia č. 2/2024

9 922,00 EUR

Handball Zlatná na Ostrove

Obec Zlatná na Ostrove

26. 1. 2024

Nájomná zmluva na hrobové miesto č B 15

B 15

30,00 EUR

Jozef Töltésy

Obec Zlatná na Ostrove

24. 1. 2024

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 217

A217

10,00 EUR

Mária Ujlaki

Obec Zlatná na Ostrove

22. 1. 2024

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 513

B513

20,00 EUR

Anna Koczkásová

Obec Zlatná na Ostrove

22. 1. 2024

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B442

B442

20,00 EUR

Ladislav Halasi

Obec Zlatná na Ostrove

10. 1. 2024

Zmluva o zriadení vecných bremien

231731-0170002311-VB

Neuvedené

Západoslovenská distribučná,a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

21. 12. 2023

Zmluva o dielo

1201/2023

513 662,69 EUR

TONEX, spol.s r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

15. 12. 2023

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

č.S101000095/2023

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

15. 12. 2023

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

Dodatok č. 15 k zmluve S101000095

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

12. 12. 2023

Darovacia zmluva

SITB-OO2-2023/001353-078

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Zlatná na Ostrove

22. 11. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1/2023

2 000,00 EUR

Farkasová Juliana, Ing. - audítor

Obec Zlatná na Ostrove

20. 11. 2023

Dohoda č. 23/14/010/43

23/14/010/43

Neuvedené

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Komárno

Obec Zlatná na Ostrove

16. 11. 2023

Zmluva o vkladovom účte termínovaný vklad

0000003114712798Z0017161123001

Neuvedené

VÚB,a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

16. 11. 2023

Zmluva o vkladovom účte termínovaný vklad

0000003114718495Z0017161123001

Neuvedené

VÚB,a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

16. 11. 2023

Zmluva o vkladovom účte termínovaný vklad

0000003114710899Z0017161123001

Neuvedené

VÚB,a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

16. 11. 2023

Zmluva o vkladovom účte termínovaný vklad

0000003114715091Z0017166123001

Neuvedené

VÚB,a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

16. 11. 2023

Zmluva o dielo KB-001/2023

KB-001/2023

60,00 EUR

C-Service s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

16. 11. 2023

Mandátna zmluva č.: MBK - 001/2023

MBK-001/2023

Neuvedené

C-Service s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

13. 11. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 457

B 457

20,00 EUR

Valéria Vassová

Obec Zlatná na Ostrove

13. 11. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 522

A522

20,00 EUR

Zsolt Bíró

Obec Zlatná na Ostrove

13. 11. 2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122363705

Neuvedené

Západoslovenská distribučná,a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

10. 11. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytových priestorov zo dňa 25.10.2022

Dodatok č.1 k NZ BP:1/2022

Neuvedené

Silvia Szalaiová

Obec Zlatná na Ostrove

6. 11. 2023

Mandátna zmluva na výkon inžinierskej činnosti, stavebného (technického) dozoru objednávateľa a odborného poradenstva

MZ 2023

Neuvedené

Ing. Szegi Dionýz

Obec Zlatná na Ostrove

6. 11. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č.B691

B691

10,00 EUR

Alžbeta Szalaiová

Obec Zlatná na Ostrove

30. 10. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 305

B 305

20,00 EUR

Barbara Ildikó Schmidtné Szantner

Obec Zlatná na Ostrove

26. 10. 2023

Zmluva o dielo

1002/2023

863 847,96 EUR

TONEX, spol.s r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

25. 10. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 316

A316

10,00 EUR

Júlia Ferencziová

Obec Zlatná na Ostrove

23. 10. 2023

Zmluva o dielo

012023

250,00 EUR

Peter Kondé

Obec Zlatná na Ostrove

23. 10. 2023

Zmluva o dielo

0192023

450,00 EUR

Simona Ambrus Lelkesová

Obec Zlatná na Ostrove

19. 10. 2023

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služieb cez partnerskú optickú sieť

A22945723

Neuvedené

ORANGE SLOVENSKO

Obec Zlatná na Ostrove

18. 10. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 634

B 634

20,00 EUR

Dóra Tarová

Obec Zlatná na Ostrove

17. 10. 2023

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Z-O/2024/TZKO/98

Neuvedené

ELEKOS

Obec Zlatná na Ostrove

17. 10. 2023

Zmluva o nájme služobného bytu

SB č. 1/2023

0,00 EUR

Peter Michalčík

Obec Zlatná na Ostrove

6. 10. 2023

Dodatok č.4 k Združenej dodávke elektriny č. 1026/2022

Dodatokč. 4

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

6. 10. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č A 521

A521

10,00 EUR

Erzsébet Keková

Obec Zlatná na Ostrove

2. 10. 2023

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

NZ č. 3/2023

1 957,97 EUR

Miklos Farm -Ladislav Miklos

Obec Zlatná na Ostrove

2. 10. 2023

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

NZ č. 2/2023

1 956,57 EUR

Norbert Ďumbier

Obec Zlatná na Ostrove

2. 10. 2023

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

NZ č. 1/2023

1 971,23 EUR

Ferenc Csepregi

Obec Zlatná na Ostrove

29. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove na II.polrok 2023

6/2023

8 723,00 EUR

Handball Zlatná na Ostrove

Obec Zlatná na Ostrove

29. 9. 2023

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

457/2023/04

Neuvedené

Torreol, s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

29. 9. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č.B 527

B 527

25,00 EUR

Zuzana Kelemenová

Obec Zlatná na Ostrove

28. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove na II.polrok 2023

5/2023

4 240,00 EUR

Futbalový klub Zlatná na Ostrove

Obec Zlatná na Ostrove

20. 9. 2023

Dodatok č.3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 1026/2022

Dodatok č. 3 -1026/2023

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

19. 9. 2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122353219

Neuvedené

Západoslovenská distribučná,a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

18. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

1776/2023/OSČ

5 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Zlatná na Ostrove

8. 9. 2023

Zmluva č. 10/2023 o poskytovaní praktického vyučovania

10/2023

0,00 EUR

Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola

Obec Zlatná na Ostrove

7. 9. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č B576

B576

25,00 EUR

Ildikó Leontievová Ing. arch.

Obec Zlatná na Ostrove

7. 9. 2023

Zmluva o podaní umeleckého výkonu

09/2023

800,00 EUR

Občianske združenie Dedičstvo Tibora Ága

Obec Zlatná na Ostrove

4. 9. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 687

B687

20,00 EUR

Eliška Mottajcseková

Obec Zlatná na Ostrove

22. 8. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

č. RA-SNCA/20201992

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority

Obec Zlatná na Ostrove

15. 8. 2023

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

KZ N č. 3/2023

100,00 EUR

IMMO-MEM s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

14. 8. 2023

Dohoda o preložke plynárenského zariadenia

1357/23/SPPD/CEZ

0,00 EUR

SPP - distribúcia a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

7. 8. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 1026/2022

Dodatok č. 1 k zmluve č. 1026/2022

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

2. 8. 2023

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke č.1/2023

Neuvedené

Zoltán Vörös

Obec Zlatná na Ostrove

24. 7. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 688

B688

20,00 EUR

Katarína Santúrová

Obec Zlatná na Ostrove

13. 7. 2023

Zmluva o dielo

0706/2023

94 235,51 EUR

Hoferica Pavol

Obec Zlatná na Ostrove

10. 7. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 520

A520

5,00 EUR

Alžbeta Paulčíková

Obec Zlatná na Ostrove

10. 7. 2023

Rámcová zmluva o poskytnutí služieb

Orange Slovenasko,a.s. 2023

Neuvedené

ORANGE SLOVENSKO

Obec Zlatná na Ostrove

10. 7. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 484

A484

20,00 EUR

Mária Szabóová

Obec Zlatná na Ostrove

26. 6. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 731

B731

50,00 EUR

Imrich Ferenczi

Obec Zlatná na Ostrove

21. 6. 2023

Hromadná licenčná zmluva

VP/23/06853/001

80,40 EUR

SOZA-Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam

Obec Zlatná na Ostrove

15. 6. 2023

Záložná zmluva

1/2023

1 405,17 EUR

Erika Tóbiás

Obec Zlatná na Ostrove

15. 6. 2023

Zmluva o nájme obecného bytu

1/2023

176,73 EUR

Erika Tóbiás

Obec Zlatná na Ostrove

14. 6. 2023

Mandátna zmluva

2023/0032

2 059,47 EUR

Lobotka Martin, Mgr.

Obec Zlatná na Ostrove

7. 6. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 363

A363

10,00 EUR

Alžbeta Csonkaová

Obec Zlatná na Ostrove

7. 6. 2023

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

S101000095

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

5. 6. 2023

Zmluva o dielo

003/2023

24 960,00 EUR

KEERflex s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

19. 5. 2023

Zmluva č. R10/2023/NZ/RP na umiestnenie tabule

č. R10/2023/NZ/RP

3 000,00 EUR

Central n.o.

Obec Zlatná na Ostrove

11. 5. 2023

Zmluva č. R09/2023/NZ/RP na umiestnenie tabule

č. R09/2023/NZ/RP

1 050,00 EUR

Lion Consulting s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

10. 5. 2023

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehntueľnosti

KZ N č. 1/2023

4 481,55 EUR

Štefan Patócs

Obec Zlatná na Ostrove

10. 5. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 689

B 689

50,00 EUR

Katarína Tóthová

Obec Zlatná na Ostrove

3. 5. 2023

Mandátna zmluva č.02/A/2023

02/A/2023

8 700,00 EUR

Koodis Art Inžiniering Nitra s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

3. 5. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 497

B497

10,00 EUR

Gyöngyvér Horváthová

Obec Zlatná na Ostrove

26. 4. 2023

Zmluva o dielo

2604/2023

279 278,87 EUR

G. Z. Bau, s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

21. 4. 2023

Zmluva č. R08/2023/NZ/RP na umiestnenie tabule

č. R08/2023/NZ/RP

600,00 EUR

RH CONSULT s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

19. 4. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 112

A112

10,00 EUR

Štefan Aranyosi

Obec Zlatná na Ostrove

19. 4. 2023

Zmluva o výpožičke

č.2/2023

0,00 EUR

Mgr. Silvia Víghová

Obec Zlatná na Ostrove

18. 4. 2023

CDT S & L, s.r.o.

1

23 370,00 EUR

FEZAMONT, spol. s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

14. 4. 2023

Zmluva č. R07/2023/NZ/RP na umiestnenie tabule

č. R07/2023/NZ/RP

1 000,00 EUR

GAMEX TRADING s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

14. 4. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke pozemku č.2/2018

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke pozemku č.2/2018

Neuvedené

Štefan Nagy

Obec Zlatná na Ostrove

29. 3. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 19

A19

20,00 EUR

Štefan Gál

Obec Zlatná na Ostrove

29. 3. 2023

Dohoda o skončení nájmu k Zmluve č.1/2011 o nájme nebytových priestorov zo dňa 03.10.2011

1/2011

Neuvedené

Silvia Horváthová

Obec Zlatná na Ostrove

22. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove v roku 2023

1/2023

700,00 EUR

Slovenský rybársky zväz - MsP Komárno

Obec Zlatná na Ostrove

15. 3. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 686

B 686

20,00 EUR

Žaneta Vörösová

Obec Zlatná na Ostrove

13. 3. 2023

Zmluva č. R06/2023/NZ/RP na umiestnenie tabule

č. R06/2023/NZ/RP

600,00 EUR

PEPITA tours, s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

10. 3. 2023

Zmluva č. R05/2023/NZ/RP na umiestnenie tabule

č. R05/2023/NZ/RP

600,00 EUR

EMMER GROUP, s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

2. 3. 2023

Zmluva o vykonaní preložky eletroenergetického zariadenia

2318500001-PVO

Neuvedené

Západoslovenská distribučná,a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

28. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove na I.polrok 202

4/2023

2 850,00 EUR

Futbalový klub Zlatná na Ostrove

Obec Zlatná na Ostrove

28. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove na I.polrok 2023

3/2023

10 370,40 EUR

Handball Zlatná na Ostrove

Obec Zlatná na Ostrove

28. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zlatná na Ostrove v roku 2023

2/2023

900,00 EUR

Občianske združenie Kóczán Mór

Obec Zlatná na Ostrove

8. 2. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A391/1

A 391/1

10,00 EUR

Terézia Krišková

Obec Zlatná na Ostrove

6. 2. 2023

Zmluva č. R03/2023/NZ/RP na umiestnenie tabule

č.R03/2023/NZ/RP

1 000,00 EUR

VaTar IT Solutions s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

31. 1. 2023

Zmluva č. R02/2023/NZ/RP na umiestnenie tabule

R02/2023/NZ/Rp

1 000,00 EUR Ročné nájomné

GreenCoop družstvo

Obec Zlatná na Ostrove

24. 1. 2023

Zmluva o dodávke elektriny

1739/2023

mesačne

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

18. 1. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 644

B644

25,00 EUR

Viola Tušková

Obec Zlatná na Ostrove

18. 1. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 193

A193

20,00 EUR

Karol Végh

Obec Zlatná na Ostrove

18. 1. 2023

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 684

B684

20,00 EUR

Tibor Berecz

Obec Zlatná na Ostrove

17. 1. 2023

Zmluva č. R01/2023/NZ/RP na umiestnenie tabule

č.R01/2023

1 200,00 EUR Ročné nájomné

FEZAMONT, spol. s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

12. 1. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9410312153

mesačne

ZSE Energia, a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

12. 1. 2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122266855

mesačne

Západoslovenská distribučná,a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

11. 1. 2023

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve na prenájom pozemku č.1

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve na prenájom pozemku

Neuvedené

Ferenc Csepregi

Obec Zlatná na Ostrove

11. 1. 2023

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve na prenájom pozemku č.3

Dadotok č.1k nájomnej zmluve na prenájom pozemku č

Neuvedené

József Jandás

Obec Zlatná na Ostrove

11. 1. 2023

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve na prenájom pozemku

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve na prenájom pozemkuč

Neuvedené

Miklos Farm -Ladislav Miklos

Obec Zlatná na Ostrove

28. 12. 2022

Zmluva o výpožičke

1/2023

Neuvedené

Ringató foglakozás

Obec Zlatná na Ostrove

21. 12. 2022

Dodatok k zmluve o združených dodávkach zemného plynu

SC2021/0868, Dodatok č.01

mesačne

MET Slovakia, a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

20. 12. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9410284450

mesačne

ZSE Energia, a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

19. 12. 2022

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 482

A482

20,00 EUR

Alexander Burdi

Obec Zlatná na Ostrove

14. 12. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

1026/2022

podľa spotreby

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

14. 12. 2022

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 519

A519

10,00 EUR

Zuzana Ďurenková

Obec Zlatná na Ostrove

13. 12. 2022

Zmluva o zverení nehnuteľného majetku obce Zlatná na Ostrove do správy

1/2023

Neuvedené

ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM

Obec Zlatná na Ostrove

9. 12. 2022

Zmluva o úhrade nákladov spojených s obstaraním ÚPN

Zmluva o úhrade nákladov spojených s obstaraním ÚP

9 470,00 EUR

IMMO-MEM s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

23. 11. 2022

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 518

A518

20,00 EUR

Ján Garai

Obec Zlatná na Ostrove

21. 11. 2022

Zmluva o dodávke plynu

9107128215

4,00 EUR mesačne

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

21. 11. 2022

Zmluva o dodávke plynu

9107127559

206,00 EUR mesačne

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

11. 11. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122257415

Neuvedené

Západoslovenská distribučná,a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

7. 11. 2022

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 517

A514

20,00 EUR

Ondrej Vontszemű

Obec Zlatná na Ostrove

2. 11. 2022

Príkazná zmluva uzatvorená v zmysle§ 724 a nasl.Zákona č.40/1964 Zb.- Občiansky zákonník a zákona č.343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

5/2022

Neuvedené

Obec Plavecký Štvrtok

Obec Zlatná na Ostrove

2. 11. 2022

Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.5 písm.b)ods.11,§26ods.2 písm.g) a ďalších zákona č.417/2013Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

22/14/010/3

Neuvedené

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Komárno

Obec Zlatná na Ostrove

2. 11. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122253873

Neuvedené

Západoslovenská distribučná,a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

26. 10. 2022

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 401

B401

20,00 EUR

Edita Bengyáková

Obec Zlatná na Ostrove

26. 10. 2022

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 35

B35

25,00 EUR

Erzsébet Ida Baran-Konta

Obec Zlatná na Ostrove

25. 10. 2022

Zmluva o nájme bytových priestorov

NZ BP:1/2022

186,11 EUR mesačne

Silvia Szalaiová

Obec Zlatná na Ostrove

21. 10. 2022

Zmluva o dielo

č.O/11/2022

Neuvedené

METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

21. 10. 2022

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií

č.:23/2022

Podľa objednávky

Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

19. 10. 2022

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A378

A378

25,00 EUR

Júlia Sikorčínová

Obec Zlatná na Ostrove

19. 10. 2022

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 483

A483

20,00 EUR

Helena Gadžuričová

Obec Zlatná na Ostrove

7. 10. 2022

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a

6827076721

125,97 EUR

Komunálna poisťovňa,a.s.

Obec Zlatná na Ostrove

4. 10. 2022

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb, uzavretá podľa §84 zákona č. 451/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách

A422100400001

40,00 EUR

C-Service s.r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

30. 9. 2022

Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2022131

2022131

85,00 EUR

OZ Pomoc psíkom

Obec Zlatná na Ostrove

30. 9. 2022

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

NZ PP č. 6

1 323,72 EUR Ročné nájomné

Norbert Ďumbier

Obec Zlatná na Ostrove

30. 9. 2022

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

NZ PP č. 5

2 410,36 EUR Ročné nájomné

Miklos Farm -Ladislav Miklos

Obec Zlatná na Ostrove

30. 9. 2022

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

NZ PP č.4

415,86 EUR Ročné nájomné

Norbert Ďumbier

Obec Zlatná na Ostrove

30. 9. 2022

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

NZ PP č.3

3 300,00 EUR Ročné nájomné

József Jandás

Obec Zlatná na Ostrove

30. 9. 2022

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

NZ PP č.2

3 349,97 EUR Ročné nájomné

Csaba Hegedűs

Obec Zlatná na Ostrove

30. 9. 2022

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

NZ PP č.1

1 762,86 EUR Ročné nájomné

Ferenc Csepregi

Obec Zlatná na Ostrove

30. 9. 2022

Dodatok č. 5 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č.5

0,00 EUR

SZÚŠ Sylvie Czafrángóovej

Obec Zlatná na Ostrove

26. 9. 2022

Zmluva č. R03/2022/NZ/RP na umiestnenie tabule

R03/2022

3 000,00 EUR

TONEX, spol.s r.o.

Obec Zlatná na Ostrove

7. 9. 2022

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

3/2022

2 214,90 EUR

Eva Borovica

Obec Zlatná na Ostrove

5. 9. 2022

Zmluva o podaní umeleckého výkonu

Zmluva o podaní umeleckého výkonu

300,00 EUR

OZ Dedičstvo Tibora Ága

Obec Zlatná na Ostrove

2. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zlatná na Ostrove v roku 2022

6/2022

3 030,00 EUR

Futbalový klub Zlatná na Ostrove

Obec Zlatná na Ostrove

2. 9. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2022

15,00 EUR

Marta Pažúrová

Obec Zlatná na Ostrove

31. 8. 2022

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. B 179/3

B179/3

10,00 EUR

Irena Csekeová

Obec Zlatná na Ostrove

24. 8. 2022

Nájomná zmluva na hrobové miesto č. A 481

A 481

20,00 EUR

Monika Csóková

Obec Zlatná na Ostrove

22. 8. 2022

Nájomná zmluva na hrobové miesto

A405

20,00 EUR

Eva Szabóová

Obec Zlatná na Ostrove

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 21. 4. 2024
oblačno 9 °C 2 °C
pondelok 22. 4. oblačno 11/3 °C
utorok 23. 4. slabý dážď 12/5 °C
streda 24. 4. mierny dážď 9/4 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie


nahoru