Obec Zlatná na Ostrove
obecZlatná na Ostrove

VZN

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o sume úhrady za sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia

vzn 122.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,63 kB
Vložené: 11. 8. 2022

1 2012

1 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,83 kB
Vložené: 27. 5. 2022

1 2013

1 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,5 kB
Vložené: 27. 5. 2022

1 2014

1 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,51 kB
Vložené: 27. 5. 2022

1 2015

1 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 431,31 kB
Vložené: 27. 5. 2022

2 2015

2 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,44 MB
Vložené: 27. 5. 2022

3 2015

3 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,62 MB
Vložené: 27. 5. 2022

2 2017

2 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,05 kB
Vložené: 27. 5. 2022

3 2017

3 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,58 kB
Vložené: 27. 5. 2022

4 2017

4 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,01 kB
Vložené: 27. 5. 2022

1 kiegesites kepviselo

1 kiegesites kepviselo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,77 kB
Vložené: 27. 5. 2022

eljaras

eljaras.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,44 kB
Vložené: 27. 5. 2022

1 2004

1 2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,21 kB
Vložené: 27. 5. 2022

2 2008

2 2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 385,5 kB
Vložené: 27. 5. 2022

2 2007

2 2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,67 kB
Vložené: 27. 5. 2022

7 2007

7 2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,72 kB
Vložené: 27. 5. 2022

3 2008

3 2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,6 kB
Vložené: 27. 5. 2022

3 2008 m (1)

3 2008 m (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,73 kB
Vložené: 27. 5. 2022

4 2008

4 2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,11 kB
Vložené: 27. 5. 2022

14 2008

14 2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,63 kB
Vložené: 27. 5. 2022

1 2009

1 2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,32 kB
Vložené: 27. 5. 2022

3 2009

3 2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,48 kB
Vložené: 27. 5. 2022

5 2009

5 2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,03 kB
Vložené: 27. 5. 2022

4 2009

4 2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,88 kB
Vložené: 27. 5. 2022

2 2010

2 2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,18 kB
Vložené: 27. 5. 2022

3 2010

3 2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,02 kB
Vložené: 27. 5. 2022

5 2010

5 2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,1 kB
Vložené: 27. 5. 2022

7 2010

7 2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,48 MB
Vložené: 27. 5. 2022

poslanci

poslanci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,3 kB
Vložené: 27. 5. 2022

VZN č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 a ďalšie roky

vzn 62020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 516,07 kB
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

vzn 5_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh VZN č.6/2020

nvrh vzn o miestnom poplatku 2021 zlatna na ostrove.docx.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,71 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh VZN č.5/2020

vzn-nakl.nvrh2021-pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,06 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zlatná na Ostrove č. 4/2020

vzn 4.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 621,89 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zlatná na Ostrove č. 3/2020

vzn . 3.2020 o tvorbe sf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 582,66 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zlatná na Ostrove č. 2/2020

vzn 2.2020 o podm prid nb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 394,85 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zlatná na Ostoove č. 1/2020

vzn . 1.2020 vyhl. zvzn as zmien a doplnkov . 4.2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,15 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Sadzobník cien za poskytované služby a vykonané úkony obcou Zlatná na Ostrove - platné od 01.11.2019

cenik 11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 534,11 kB
Vložené: 1. 11. 2019

VZN 1/2019

vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 515,4 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Návrh VZN 1/2019

navrh vzn 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,55 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Zlatná na Ostrove- Odpady pdf

vzn 1 novy.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 34,12 kB
Vložené: 1. 1. 2018

VZN 5/2017 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení

vzn 5 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB
Vložené: 1. 1. 2017

VZN č. 3/2017 o poplatku za komunále odpady a drobné stavebné odpody

vzn odpad 2018 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,7 kB
Vložené: 1. 1. 2017

VZN č. 2/2017 o určení školského obvodu základnej školy na území Obce Zlatná na Ostrove

vzn skola 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1009,88 kB
Vložené: 1. 1. 2017

Návrh VZN 4/2017 o dani za užívanie verejného priestranstva

navrh dan verejne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,99 MB
Vložené: 1. 1. 2017

Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3/2017

vzn odpad 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,19 MB
Vložené: 1. 1. 2017

Prílohy k VZN č. 2/2016

vzn 3 prilohy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,11 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN č. 2/2016 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn 2 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 857,55 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

nove vzn odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,31 kB
Vložené: 1. 1. 2016

Sadzobník cien za poskytované služby a vykonané úkony obcou Zlatná na Ostrove platný od 1.3.2015

cennik platny od marca.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Vložené: 1. 3. 2015

VZN č. 7/2015 o dani z nehnuteľností

vzn 7 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,38 MB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN č. 6/2015 o dani za ubytovanie

vzn 6 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,57 MB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN č. 4/2015 o dani za nevýherné hracie prístroje

vzn 4 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,25 MB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN č.3/2015 o dani za predajné automaty

vzn automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN č. 2/2015 o dani za psa

vzn psi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,09 MB
Vložené: 1. 1. 2015

Návrh dodatku č. 1/2014 k VZN 3/2009 o poskytovaní opatr. služby

navrh dodatku opatr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 693,69 kB
Vložené: 1. 1. 2014

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Zlatná na Ostrove

dodatok odmenovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 541,15 kB
Vložené: 1. 1. 2012

VZN č.4 o dani za užívanie verejného priestranstva

vzn 4 schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,41 kB
Vložené: 1. 1. 2012

Návrh VZN o určení školského obvodu

navrh vzn skola.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 920,87 kB
Vložené: 1. 1. 2012

VZN o umiestňovaní a vylepovaní plagátov

vzn plagat.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,01 kB
Vložené: 1. 1. 2012

Koncepcia rozvoja informačných systémov

koncepcia n.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,53 kB
Vložené: 1. 1. 2012

"Návrh" VZN o umiestňovaní a vylepovaní plagátov

lepenie plagatov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,6 MB
Vložené: 1. 1. 2012

"Návrh" Koncepcia rozvoja informačných systémov Obce Zlatná na Ostrove

koncepcia rozvoja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,42 MB
Vložené: 1. 1. 2012

VZN 01/2012

vzn0112.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 748,65 kB
Vložené: 1. 1. 2012

Zásady odmeňovania poslancov

odmenovanie poslancov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 769,04 kB
Vložené: 1. 1. 2012

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností

zasady staznost.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,03 MB
Vložené: 1. 1. 2012

Rokovací poriadok

rokovaci poriadok n.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,03 MB
Vložené: 1. 1. 2012

VZN 7/2010 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku

vzn7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,19 MB
Vložené: 1. 1. 2010

VZN 5/2010 o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb

vzn 5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,01 MB
Vložené: 1. 1. 2010

VZN 3/2010 prevádzkový poriadok na verejných detských ihriskách v Zlatnej na Ostrove

vzn 32010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB
Vložené: 1. 1. 2010

VZN 2/2010 prevádzkový poriadok športovej haly Móra Kóczana

vzn 22010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,75 MB
Vložené: 1. 1. 2010

VZN 1/2010 prevádzkový poriadok športového areálu v Zlatnej na Ostrove

vzn 32009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,67 MB
Vložené: 1. 1. 2010

VZN 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb

vzn 32009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,67 MB
Vložené: 1. 1. 2009

VZN 1/2009 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

vzn 12009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,03 MB
Vložené: 1. 1. 2009

VZN 14/2008, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

vzn 142008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,17 MB
Vložené: 1. 1. 2008

VZN 4/2008 o verejnom poriadku

vzn 42008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,65 MB
Vložené: 1. 1. 2008

VZN 2/2008 poskytovanie dotácií z rozpočtu a dodatok č. 1

vzn 22008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,18 MB
Vložené: 27. 5. 2022

VZN 7/2007 o vyhlásení záväzných častí územného plánu

vzn 72007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 731,22 kB
Vložené: 27. 5. 2022

VZN 2/2007 o prenájme obecných nájomných bytov

vzn 2 2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,87 MB
Vložené: 27. 5. 2022

VZN 1/2004 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu

vzn 12004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB
Vložené: 27. 5. 2022

VZN 1/2001 zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva

vzn 12001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,21 MB
Vložené: 1. 1. 2001

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, piatok 30. 9. 2022
silný dážď 16 °C 12 °C
sobota 1. 10. slabý dážď 16/13 °C
nedeľa 2. 10. slabý dážď 18/11 °C
pondelok 3. 10. takmer jasno 16/10 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie


nahoru