Slovak (SR)Hungarial (HU)

Uznesenia OCZ

 

Uznesenia - 1. zasadnutie OcZ - 16.11.2010 

Uznesenia - 2. zasadnutie OcZ - 18.11.2011 

Uznesenia - 3. zasadnutie OcZ - 15.02.2011 

Uznesenia - 4. zasadnutie OcZ - 22.03.2011 

Uznesenia - 5. zasadnutie OcZ - 13.04.2011 

Uznesenia - 6. zasadnutie OcZ - 17.05.2011 

Uznesenia - 7. zasadnutie OcZ - 20.06.2011 

Uznesenia - 8. zasadnutie OcZ - 12.07.2011 

Uznesenia - 9. zasadnutie OcZ - 31.08.2011 

Uznesenia - 10. zasadnutie OcZ - 04.10.2011 

Uznesenia - 11. zasadnutie OcZ - 27.10.2011 

Uznesenia - 12. zasadnutie OcZ - 08.11.2011 

Uznesenia - 13. zasadnutie OcZ - 13.12.2011 

Uznesenia - 14. zasadnutie OcZ - 24.01.2012 

Uznesenia - 15. zasadnutie OcZ - 21.02.2012 

Uznesenia - 16. zasadnutie OcZ - 27.03.2012 

Uznesenia - 17. zasadnutie OcZ - 17.04.2012 

Uznesenia - 18. zasadnutie OcZ - 22.05.2012 

Uznesenia - 19. zasadnutie OcZ - 19.06.2012 

Uznesenia - 20. zasadnutie OcZ - 17.07.2012 

Uznesenia - 21. zasadnutie OcZ - 13.09.2012 

Uznesenia - 22. zasadnutie OcZ - 01.10.2012 

Uznesenia - 23. zasadnutie OcZ - 18.10.2012 

Uznesenia - 24. zasadnutie OcZ - 05.11.2012 

Uznesenia - 25. zasadnutie OcZ - 28.11.2012 

Uznesenia - 26. zasadnutie OcZ - 23.01.2013 

Uznesenia - 27. zasadnutie OcZ - 27.02.2013 

Uznesenia - 28. zasadnutie OcZ - 11.03.2013 

Uznesenia - 29. zasadnutie OcZ - 27.03.2013 

Uznesenia - 30. zasadnutie OcZ - 16.05.2013 

Uznesenia - 31. zasadnutie OcZ - 18.07.2013 

Uznesenia - 32. zasadnutie OcZ - 06.08.2013 

Uznesenia - 33. zasadnutie OcZ - 09.09.2013 

Uznesenia - 34. zasadnutie OcZ - 24.09.2013 

Uznesenia - 35. zasadnutie OcZ - 10.10.2013 

Uznesenia - 36. zasadnutie OcZ - 12.12.2013 

Uznesenia - 37. zasadnutie OcZ - 15.01.2014

Uznesenia - 38. zasadnutie OcZ - 03.02.2014

Uznesenia - 39. zasadnutie OcZ - 29.04.2014

Uznesenia - 40. zasadnutie OcZ - 27.05.2014

Uznesenia - 41. zasadnutie OcZ - 29.07.2014

Uznesenie - 42.zasadnutie Ocz- 8.10.2014

Uznesenie - 43. zasadnutie Ocz - 28.10.2014

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia Ocz- 9.12.2014

Zápisnica z 2 zasadnutia Ocz- 22.12.2014 a pozvánka

Zápisnica z 3 zasadnutia Ocz - 2.1.2015 a pozvanka

Zápisnica zo 4 zasadnutia Ocz- 16.1.2015 a pozvánka

Uznesenie z 5 zasadnutia Ocz- 27.1.2015 a pozvánka

Uznesenie z 6. zasadnutia Ocz- 24.02.2015 a pozvánka

Uznesenie z 7.zasadnutie Ocz- 31.03.2015 a pozvánka

Uznesenie z 8. zasadnutia Ocz- 16.4.2015 a pozvánka

Uznesenie z 9 zasadnutia Ocz- 26.05.2015

Uznesenie z 10 zasadnutia Ocz 16.7.2015

Uznesenie z 11.zasadnutia Ocz 27.9.2015

Uznesenie z 12.zasadnutia OCz- 22.09.2015 a pozvánka

Uznesenie z 13.zasadnutia Ocz - 15.10.2015 a pozvánka

Uznesenie z 14.zasadnutia Ocz - 19.11.2015 a pozvánka

Uznesenie z 15. zasadnutia OCz- 15.12.2015 a pozvánka

Uznesenie z 16.zasadnutia Ocz - 21.01.2016 a pozvánka

Uznesenie z 17. zasadnutia Ocz - 23.02.2016

Uznesenie z 18. zasadnutia Ocz - 22.03.2016 a pozvánka

Uznesenie z 19. zasadnutia Ocz- 27.04.2016 a pozvánka

Uznesenie z 20. zasadnutia Ocz- 07.06.2016 a pozvánka

Uznesenie z 21. zasadnutia Ocz - 26.07.2016 a pozvánka

Uznesenie z 22. zasadnutia Ocz - 31.08.2016 a pozvánka

Uznesenie z 23. zasadnutia Ocz - 20.09.2016 a pozvánka

Pozvánka na 24. zasadnutie konané dňa 25.10.2016

Uznesenie z 24. zasadnutia Ocz  25.10.2016

Pozvánka na 25. zasadnutie konané dňa 29.11.2016

Uznesenie z 25. zasadnutia Ocz - 29.11.2016

Pozvánka na 26. zasadnutie konané dňa 26.1.2017

Uznesenie z 26. zasadnutia Ocz- 26.01.2017

Pozvánka na 27.zasadnutie konané dňa 24.4.2017

Zápisnica 27.zasadnutia

Pozvánka na 28. zasadnutie konané dňa 4.5.2017

Uznesenie z 28. zasadnutia Ocz

Pozvánka na 29. zasadnutie konané dňa 13.6.2017

Uznesenie

Pozvánka na 30. zasadnutie Ocz konané dňa 19.6.2017

Pozvánka na 31. zasadnutie Ocz konané dňa 28.6.2017

Pozvánka na 32. zasadnutie Ocz konané dňa 27.7.2017


ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: aranyoskh@stonline.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: aranyoskh@stonline.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva