Slovak (SR)Hungarial (HU)

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Jozef Kovács

Oznámenie o uložení zásielky Csonková Terézia

Oznámenie o uložení zásielky Csonka Július

Okresný úrad  - Verejná vyhláška (KOMVaK)

Oznámenie o dražba č. 150335

Oznámenie o dražbe č. 150337

Oznámenie o doručení písomností Darina Krupová

Oznámenie o doručení písomnosti Marián Kocskáš

 Oznámenie o doručení písomností - Michal Wertheim

Oznámenie o opakovanej dražbe zn. 58/2018

Oznámenie o doručení písomnosti - Zoltán Köles

Dupos - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - Gyula Pethő

Dražobná spoločnosť - Oznámenie o opakovanej dražbe 113/2018

Oznámenie o uložení zásielky - Valéria Čonková

Oznámenie o doručení písomnosti - István Koczkás

Oznámenie o doručení písomností - Radek Závoník

Oznámenie o doručení písomností - Vaskoóva 

Oznámenie o doručení písomností - Vaskóová

Oznámenie o doručení písomností - Koczkás

Oznámenie o doručení písomností - Molnár

Oznámenie o doručení písomností - Haxerová

Oznámenie o doručení písomností - Koczkás

Oznámenie o doručení písomnosťí - Gyula Pethő

Oznámenie o doručení písomností - Molnár

Oznámenie o doručení písomností - Petr Veszprémi

Oznámenie o doručení písomností - Gustáv Molnár

Oznámenie o doručení písomností - Gustáv Molnár

Oznámenie o doručení písomností - Alexander Vaskó

Oznámenie o doručení zásielky - István Koczkás

Oznámenie o doručení zásielky - Peter Veszprémi

Oznámenie o doručení zásielky - Olajos Alexander

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: aranyoskh@stonline.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: aranyoskh@stonline.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva