Slovak (SR)Hungarial (HU)

Szerződések

 

 

Zmluva o oprave a údržbe verejného osvetlenia

Dodatok č. 1

Dodatok č. 2

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -B576

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B687

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/527

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/688

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/457

Zmulva o prenájme miesta na pohrebisko-B/442/1

Nájomná zmluva na prenájom pozemku-A/485

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 30/2012

Nájomné zmluvy na prenájom pozemku

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/689

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A316

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/15

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/690

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/691

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/692

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/452

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/177

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/513

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/217

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/486

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/694

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/693

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/404

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/225

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/84

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/346

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/459

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/217

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/695

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/373

Dodatky o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

Nájomná zmluva č. 02/2014/NZ/RP

Dodatky o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 2

Nájomná zmluva č. 07/2014/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 06/2014/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 05/2014/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 04/2014/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 03/2014/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 02/2014/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 01/2014/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 06/2013/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 05/2013/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 04/2013/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule a ukončenie

Nájomná zmluva č. 03/2013/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 02/2013/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 01/2013/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 08/2012/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 07/2012/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 06/2012/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 05/2012/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 04/2012/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 03/2012/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 02/2012/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva č. 01/2012/NZ/RP na umiestnenie reklamnej tabule

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

 Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva PNET Communications

Dodatok č. 1 PEDIA-MED

Dodatok č. 2 PEDIA-MED

Nájomná zmluva č.1/2011 PEDIA-MED

Dodatok č. 2 AURMED

Dodatok č. 1 AURMED

Zmluva č. 3/2011 AURMED

Dodatok č. 2 MED-HOME

Dodatok č. 1 MED-HOME

Zmluva č. 2/2011 MED-HOME

Zmluva č. 1/2011 Horvtáhová

Dodatok č. 1/2011 Brigita Magdová - LOCAL B.G

Zmluva č. 3/2007 Brigita Magdová - LOCAL B.G

Dodatok č. 1 Orange

Zmluva č. 1/2007 Csóková

Dodatok č. 3 Modeling

Dodatok č. 1 Modeling

Dodatok č. 1 k zmluve č. 1163/2011 Modeling

Zmluva č. 1163/2011 Modeling

Nájomná zmluva č. 91/2014

Dohoda o podmienkach vykonávanie menších obecných služieb pre obec

Dohody MOS o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

Oznámenie o ukončení dohody MOS č. 2014/2

Dohoda MOS č. 2014/7

Oznámenie o ukončení dohody MOS č. 2014/1

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

Rámcová zmluva o terminovaných vkladov

Darovacia zmluva -knižnica

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom 2

Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3,ods.9

Zmluva o diele "FITNESS"

Zmluva Kooperativa

Zmluva o diele "Sportova hala"

Zmluva o dielo "Dom smútku, sklad-Oprava plochej strechy

Zmulva o dielo "Centrálny sklad pri OU- Oprava plochej strechy"

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o dielo "Športová hala- výmena vykurovacích zariadení

Zmluva o dielo -Havarijný stav  rozvodov a zariadení v školskej kuchyni a jedálni

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Zmluva ABS

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu -ZŠ

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu -MŠ

ZMLUVA IA ZaSI

Zmluva o dielo č.0109/2014

Zmluva o poskytovaní opatroveteľskej služby č.1/2014

Zmluva č.19/2014

Zmluva o dielo RRA

Dodatok k zmluve IA ZaSi

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL

Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb časť 1

Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb časť 2

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/487

Zmluva o poskytovaní verejných služieb T Com

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/113

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/63

Zmluva o poskytnutí dotácie- FK

Zmluva o poskytnutí dotácie- Handball Zlatná na Ostrove

Zmluva o poskytnutí dotácie- Slovenský rybársky zväz

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B/697

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov - Syliva Czafrangová

Zmluva - Sylvia Czafrangova

Dodatok k Zmluve - ABS

Nájomná zmluva č. 01/2015/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 02/2015/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 03/2015/NZ/RP na umiestenie tabule

Nájomná zmluva č. 04/2015/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 05/2015/NZ/RP umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 06/2015/NZ/RP umiestnenie tabule

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A/487

Zmluva o dielo RRA

Dodatok č.1 ku Zmluve  19/2014 Korkekt

Zmluva o dielo na realizáciu detského ihriska

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A/306

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A/238

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B/560

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B/509

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B/253

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A/252

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B/44

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A/132

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B508

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B529

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A109

Zmluva o bezodkladnom prevode hnuteľného majetku

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A/101

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B/480

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A146

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B339

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A/304

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A/174

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A189

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A299

Kúpna zmluva č. 1/2015

Kúpna zmluva č. 2/2015

Zmluva DataWes

Zmluva o poverení 

Zmluva Handball 

Zmluva Občianske združenie Kóczán Mór

Zmluva Futbalový klub

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B495

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B48

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B593

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A488

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A350

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B484

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A300

Zmluva o nájme miesto na pohrebisko-B167

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B453

Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej nájomnej zmluve

Dohoda č.8/2015/§ 54- VZ

Zmluva o poskytovaní servisných služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-B122

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A396

Zmluva o nájme miesta na pohrebisko-A387

Dodatok ponuka e. benefit ZSE

Zmluva o mieste na pohrebisko-B456

Zmluva o dielo PHSR

Zmluva o dielo na dodanie montáž kamerového systému

Dodatok č. DOD/02-2015/205/2014-IZ-4.0/V

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B114

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B450

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A128

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na realizáciu detského ihriska

Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modulu

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko A/151

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A139

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B319

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A338

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B361

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B365

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B482

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B536

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B486

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B485

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B484

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B483

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B482

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 0201/2011

Zmluva - Union

Zmluva IMG

Zmluva RRA Komárno

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A97

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A11

Dodatok k zmluve o dielo na realizáciu kamerového systému

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A 489

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B 639

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A 5

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B155

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B144

Kúpna zmluva č.Z201511948_Z

Kúpna zmluva č. Z201515453_Z o odstúpenie od zmluvy

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B228

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B454

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na realizáciu kamerového systému

Dodatok k nájomnej zmluve na prenájom pozemku

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B216

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A117

 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -B398

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B403

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B402

Zmluva o prenájme miesto na pohrebisko-B652

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B389

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A288

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A287

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A286

Zmluva o prenájme miesto na pohrebisko-B469

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B338

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B447

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A95

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A169

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B433

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B552

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A298

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B166

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B613

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B614

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -B343

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A37

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B322

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B321

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B320

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B525

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -B195

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -B393

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B409

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B588

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B391

Zmluva o dielo č. 1001/2015

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B699

Objednávka č. 9/1500132 Regionálna správa a údržba ciest Nitra

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B310

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A195

Dohoda č. 15/14/010/59

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -B199

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B650

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko- B363

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B364

Dohoda o zabezpečení plnenia úloh Obecného hasičského zboru v obci Zlatná na Ostrove

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A181

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -A362

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B107

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A434

Zmluva o čistení žumpy a vývoze odpadových vôd zo žumpy

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -A104

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -A 13

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 90

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK, a.s.

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko- B 451

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A 449

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A 446

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -B621

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -A394

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -A386

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-B185

Zmluva o poskytnutí dotácie - príspevku Občianske združenie Kóczán Mór

Zmluva o poskytnutí dotácie - príspevku Slovenský rybársky zväz

Zmluva o poskytnutí dotácie - príspevku Futbalový klub

Zmluva o poskytnutí dotácie - príspevku Handball Zlatná na Ostrove

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B523

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B578

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B630

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B425

Dohoda o prenájme nebytových priestorov - karate

Nájomná zmluva č. 01/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule 

Nájomná zmluva č. 02/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 03/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 04/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 05/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 07/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 08/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 09/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 10/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule

Nájomná zmluva č. 11/2016/NZ/RP na umiestnenie tabule

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B554

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko- A222

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B75

Nájomná zmluva č. 259/2016

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko-A 18

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na realizáciu kamerového systému

Kúpna zmluva - Margita Illésová

Dohoda č. 16/14/012/8

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 700

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 293

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 364

Zmluva o dielo č. R_41/2016

Zmluva o poskytnutí služieb - CDT Light & Sound

Kúpna zmluva - BROZ

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o vedení účtovníctva

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -A72

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -B628

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B186

Zmluva na poskytovanie služby -Dogazyl

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko- A 70

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 624

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -A 120

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 112

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 215

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

Zmluva o grantovom účte - Prima Banka

Kúpna zmluva č. KZ201616/KN/PJ

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 385

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 275

Dodatok k Zmluve o dielo

Zmluva o poskytnutí dotácie - Seishin Karate Klub Zlatná na Ostrove

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 615

Nájomná zmluva č. 540/2016

Kúpna zmluva - Zoltán Macsai

Zmluva o spolupráci NATUR -PACK

Zmluva o spoločnej výpožičke

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci v oblasti výroby veternej energie

Zmluva č. 115408 08U01 - Environmentalny fond

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B490

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B489

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B214

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B92

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A39

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B534

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A105

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A383

Zmluva o dielo 16/229

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A186

T- Slovak Telekom - výpoveď

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A490

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A491

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B175

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B149

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o prenájom pozemku zo dňa 14.01.2014

Zmluva č. BA/2015/303

Zmluva o dielo

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B701

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A17

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B210

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A145

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 518

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 519

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-OO-2015

Zmluva o výpožičke - Sylvia Czafrangóová

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 609

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 207

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 269

Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 290

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 608

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 309

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 213

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 384

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 435

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 31

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 702

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 339

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 81

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 10

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 703

Kúpna zmluva - Pavol Tuška

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 64

ZSE - Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 83

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 492

 Nájomná zmluva č. 1162/2016

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 306

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 616

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - T com

Zmluva o dielo č. 0111/2016

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 330

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 151

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 154

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 371

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 435

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 704

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 408

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 493

Rámcová zmluva o vykonaní odberu vyradených elektrických e elektronických zariadení

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 218

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko -B 206

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 14

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 75

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 96

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 705

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 428

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 642

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 427

Mandátna zmluva 

dohoda sociálna poisťovňa

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 464

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 465

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 245

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 516

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 517

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 617

Zmluva o uložení komunálneho odpadu 

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 586

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - 4/2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce -3/2017

Zmluva o prenájme miesto na pohrebisko - B 278

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 277

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 63

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 62

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 74

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - 1/2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - 05/2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce - 2/2017

Zmluva o prenájme miesto na pohrebisko - B 230

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 100

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 706

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 707

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 352

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 656

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 115

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 185

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 87

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 248

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 249

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 512

Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom 

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 16

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 367

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 24

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 233

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 568

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 271

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 322

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 323

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 295

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 260

 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 246

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 106

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 286

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 524

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 44

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 191

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 2017/013

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 424

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 421

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 422

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 418

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 71

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 181

 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 183

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 334

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 321

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 32

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 285

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 134

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 311

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 333

Zmluva o dielo č. 0301/2017

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 161

 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 95

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 96

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 284

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 301

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 51

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 209

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 455

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 246

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 150

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 499

Dohoda č.17/2017/§54

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 57

Dohoda č.17/14/012/9

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 247

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 170

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 171

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 466

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 471

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 76

Orange zmluva

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 191

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 102

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 162

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 268

Zmluva ZSE 1

Zmluva ZSE 2

Zmluva ZSE 3

Dodatok č. 03 Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o spolupráci a združení 

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 654

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 292

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 303

Dodatky k zmluve o poskytovaní verejných služieb -Tcom

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 93

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 123

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 172

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - A 22

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 626

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 349

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko - B 348

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 0111/2016

 

 

 

 
 

 

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva