Slovak (SR)Hungarial (HU)
  • Slide01
  • Slide02
  • Slide03
  • Slide04

A falu nevezetességei

1. A református templom 1794-ben klasszicista stílusban épült. Ezt megelőzően sövénytemplomuk volt a református hívőknek. A templom szószéke előtt elhelyezett „Úr asztala” még ebből az időből való, hiszen 1714-ben készült. 1683-tól a mindenétől megfosztott komáromi egyház hívei is ide jártak templomba. 1848/49-ben a templomot az osztrák hadsereg főhadiszállásként, a tornyát pedig megfigyelő állásként használta. A torony a múlt század 80-as éveiben,
a hosszú időn keresztül „néma” orgona pedig a 2010-es évben közadományból került felújításra.2.    A római katolikus híveknek a 20. század elején még nem volt Aranyoson templomuk. Halottaikat a református templom harangjainak zengése mellett kísérték a temetőbe. 1925-ben haranglábat állítottak a katolikus hívek, majd templomuk csak 1935-ben épült. Külső felújításának költségeire az anyagi eszközöket a 20. század végén az Illyés Közalapítványtól pályázták meg az egyházközség megbízottjai. Mivel ez az összeg nem fedezte a teljes kiadás összegét, és a község akkori vezetése nem járult hozzá ezek fedezéséhez, szükség volt a jó szándékú hívők adományaira is ahhoz, hogy a sekrestyét be tudják fejezni. 3.    1769-ben Magyary-Kossa Mihály és István építtették fel régebbi alapokra, klasszicista stílusban a jelenlegi református templom közelében álló kúriát. Az utóbbi évtizedekben egészségügyi központ működött benne egészen 2010. december végéig. 
4.    Nagylél szélén 1935-ben Révész István épített
egy modern kastélyt, melyben a szocializmus ideje alatt
a mezőgazdasági termelést folytató Állami Birtok székelt.
A 20. század végére a kastély nagyon rossz állapotba került.
A Bársonyos Forradalom után visszakerült az eredeti tulajdonosok utódainak kezébe. Ma magánkézben van, a Svec család felújította, de nem teljesen az eredeti állapotára.
 
 
5.    Nagylél település 170 éves nagy fakeresztjét, amelyre
az 1965-ös nagy árvíz után évtizedekig szétszedve vigyáztak, 2002-ben néhai Czímer Lajos kezdeményezésére állították vissza Nagylélnél, a Duna töltésének közelében,
ahol az eredeti temetőt a 20. század 70-es éveiben szanálták.
 
6.    Az első világháborúban elesett 80 katonának a helyi temetőkertben 1928-ban állíttatott emlékművet a falu lakossága. 

7.    1975-ben került mellé újabb emlékmű a II. világháború harcterein elesettek emlékére. 8.    A holocaust 50. évfordulójára falunk 61 mártírjának állít emléket az 1994-ben az izraelita temetőben elkészült emlékmű.  9.    A kultúrház melletti parkban látható, a falu 2 templomát ábrázoló emlékmű, amely a község első írásos emlékének 900. évfordulója alkalmából készült. 


10.    Szintén a kultúrház melletti parkban található az 1999-es Hídverő Napok alkalmából felállított kopjafa, ahol az utóbbi
években az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hősei emlékének tiszteletére rendezik meg a koszorúzási ünnepséggel egybekötött megemlékezést. 11.    A Katinka nevű gőzmalom, amely 1921-ben épült, magántulajdonban van.12.    2008. október 10-én került sor a Kóczán Mór Napok keretén belül a helyi temetőkert déli részén Vízváry család emlékére készült kopjafa ünnepélyes felavatására.


 
13.    2011. augusztus 21-én, Szent István ünnepére,
aki templomunk védőszentje, Elek László esperes úr szentelte fel a helyi temetőkertben az I. szent keresztet.


14.    A Nagyéli-sziget (Veľkolélsky ostrov) Nagylél település közelében, a Dunamenti Ártéri Erdők Tájvédelmi Körzet (Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy) egy része. 2006-tól a pozsonyi székhelyű természetvédő nonprofit szervezet (BROZ) 25 évre kibérelte a községtől. A Duna magas vízállása esetén víz alá kerül. A szigeten a „Hucul” elnevezésű lovas klub működik, amely lovaglásra invitálja a látogatókat. Számos csehszlovák mesefilmet forgattak itt. Értékes ártéri növénytársulásaival védett terület. Vízimadarai közül a nyárfákon fészkelő szürkegém a legismertebb.


Emléktáblák:

                    
       A CSEMADOK megalapításának 50.           Koczán Mór emléktáblája                A kitelepítések emléktáblája      
évfordulója alkalmából készült emléktábla          a sportcsarnok falán                  a nyugdíjasklub falán látható           
a kultúrház előcsarnokának falán                   volt elhelyezve                         (régi községháza épülete)      
került elhelyezésre                                                                                                        

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva