Slovak (SR)Hungarial (HU)

Költségvetés

Prijem 2014-2016

Program 1

Program 1 planovanie

Program 2

Program 2 interne služby

Program 3

Program 3 klienske služby

Program 4

Program 4 bezpečnost

Program 5

Program 5 odpadove hospodárstvo

Program 6

Program 6 miestne komunikácie

Program 7

Program 7 prostredie

Program 8

Program 8 verejne osvetlenie

Program 9

Program 9 vzdelávania

Program 10

Program 10 šport

Program 11

Program 11 kultúra

Program 12

Program 12 byvanie

Program 13

Program 13 sociálna pomoc

Program 14

Program 14 podporná činnosť

Súčet 2014-2016

Výdaj 2014-2016

ZŠ 41 výdavky 2014-2016

ZŠ 111 výdavky 2014-2016

Záverečný účet obce 2013

Individuálna výročná správa obce za rok 2013

Návrh programový rozpočet 2015-2017

Návrh rozpočtu príjmy 2015-2017

Návrh rozpočtu výdavky 2015-2017

Program 9 Zš s Mš

Rozpočet Zš s Mš zdroj 111

Rozpočet Zš s Mš zdroj 41

Záverečný účet obce na rok 2014

Návrh rozpočtu 2016-2018 príjem

Návrh rozpočtu 2016-208 výdaj

Programový rozpočet 2016-2018

Sumár rozpočtu 2016-2018

Návrh rozpočtu na rok 2016-2018 zdroj 41

Plánovaný rozpočet na rok 2016-2018  ZŠ zdroj 111

Program 9- Vzdelávanie a mládež 2016-2018

Záverečného účtu obce Zlatná na Ostrove na rok 2015

Program 9 Vzdelávanie a mládež 2017-2019

Plánovaný rozpočet na rok 2017-2019 zdroj 111

Návrh rozpočtu na rok 2017-2019 zdroj 41

Návrh rozpočtu príjmy 2017-2019

 Návrh rozpočtu 2017-2019

 Zostava programový rozpočet 2017

Sumár rozpočtu obce Zlatná na Ostrove 2017-2019

Rozpočet - príjmy 2017-2019 po schválení

Rozpočet - výdavky 2017-2019 po schválení

Sumár rozpočtu obce po schválení

Návrh - Záverečný účet Obce Zlatná na Ostrove za rok 2016

 

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva