Slovak (SR)Hungarial (HU)

A helyi Önkormányzat határozatai

 

Uznesenia - 1. zasadnutie OcZ - 16.11.2010 

Uznesenia - 2. zasadnutie OcZ - 18.11.2011 

Uznesenia - 3. zasadnutie OcZ - 15.02.2011 

Uznesenia - 4. zasadnutie OcZ - 22.03.2011 

Uznesenia - 5. zasadnutie OcZ - 13.04.2011 

Uznesenia - 6. zasadnutie OcZ - 17.05.2011 

Uznesenia - 7. zasadnutie OcZ - 20.06.2011 

Uznesenia - 8. zasadnutie OcZ - 12.07.2011 

Uznesenia - 9. zasadnutie OcZ - 31.08.2011 

Uznesenia - 10. zasadnutie OcZ - 04.10.2011 

Uznesenia - 11. zasadnutie OcZ - 27.10.2011 

Uznesenia - 12. zasadnutie OcZ - 08.11.2011 

Uznesenia - 13. zasadnutie OcZ - 13.12.2011 

Uznesenia - 14. zasadnutie OcZ - 24.01.2012 

Uznesenia - 15. zasadnutie OcZ - 21.02.2012 

Uznesenia - 16. zasadnutie OcZ - 27.03.2012 

Uznesenia - 17. zasadnutie OcZ - 17.04.2012 

Uznesenia - 18. zasadnutie OcZ - 22.05.2012 

Uznesenia - 19. zasadnutie OcZ - 19.06.2012 

Uznesenia - 20. zasadnutie OcZ - 17.07.2012 

Uznesenia - 21. zasadnutie OcZ - 13.09.2012 

Uznesenia - 22. zasadnutie OcZ - 01.10.2012 

Uznesenia - 23. zasadnutie OcZ - 18.10.2012 

Uznesenia - 24. zasadnutie OcZ - 05.11.2012 

Uznesenia - 25. zasadnutie OcZ - 28.11.2012 

Uznesenia - 26. zasadnutie OcZ - 23.01.2013 

Uznesenia - 27. zasadnutie OcZ - 27.02.2013 

Uznesenia - 28. zasadnutie OcZ - 11.03.2013 

Uznesenia - 29. zasadnutie OcZ - 27.03.2013 

Uznesenia - 30. zasadnutie OcZ - 16.05.2013 

Uznesenia - 31. zasadnutie OcZ - 18.07.2013 

Uznesenia - 32. zasadnutie OcZ - 06.08.2013 

Uznesenia - 33. zasadnutie OcZ - 09.09.2013 

Uznesenia - 34. zasadnutie OcZ - 24.09.2013 

Uznesenia - 35. zasadnutie OcZ - 10.10.2013 

Uznesenia - 36. zasadnutie OcZ - 12.12.2013 

Uznesenia - 37. zasadnutie OcZ - 15.01.2014

Uznesenia - 38. zasadnutie OcZ - 03.02.2014

Uznesenia - 39. zasadnutie OcZ - 29.04.2014

Uznesenia - 40. zasadnutie OcZ - 27.05.2014

Uznesenia - 41. zasadnutie OcZ - 29.07.2014

Uznesenie - 42.zasadnutie Ocz- 8.10.2014

Uznesenie - 43. zasadnutie Ocz - 28.10.2014

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia Ocz- 9.12.2014

Zápisnica z 2 zasadnutia Ocz- 22.12.2014 a pozvánka

Zápisnica z 3 zasadnutia Ocz - 2.1.2015 a pozvanka

Zápisnica zo 4 zasadnutia Ocz- 16.1.2015 a pozvánka

Uznesenie z 5 zasadnutia Ocz- 27.1.2015 a pozvánka

Uznesenie z 6. zasadnutia Ocz- 24.02.2015 a pozvánka

Uznesenie z 7.zasadnutie Ocz- 31.03.2015 a pozvánka

Uznesenie z 8. zasadnutia Ocz- 16.4.2015 a pozvánka

Uznesenie z 9 zasadnutia Ocz- 26.05.2015

Uznesenie z 10 zasadnutia Ocz 16.7.2015

Uznesenie z 11.zasadnutia Ocz 27.9.2015

Uznesenie z 12.zasadnutia OCz- 22.09.2015 a pozvánka

Uznesenie z 13.zasadnutia Ocz - 15.10.2015 a pozvánka

Uznesenie z 14.zasadnutia Ocz - 19.11.2015 a pozvánka

Uznesenie z 15. zasadnutia OCz- 15.12.2015 a pozvánka

Uznesenie z 16.zasadnutia Ocz - 21.01.2016 a pozvánka

Uznesenie z 17. zasadnutia Ocz - 23.02.2016

Uznesenie z 18. zasadnutia Ocz - 22.03.2016 a pozvánka

Uznesenie z 19. zasadnutia Ocz- 27.04.2016 a pozvánka

Uznesenie z 20. zasadnutia Ocz- 07.06.2016 a pozvánka

Uznesenie z 21. zasadnutia Ocz - 26.07.2016 a pozvánka

Uznesenie z 22. zasadnutia Ocz - 31.08.2016 a pozvánka

Uznesenie z 23. zasadnutia Ocz - 20.09.2016 a pozvánka

Uznesenie z 24. zasadnutia Ocz  25.10.2016

Uznesenie z 25. zasadnutia Ocz - 29.11.2016

Uznesenie z 26. zasadnutia Ocz- 26.01.2017


ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva